Allerup Teknik - Facebook Allerup Teknik - LinkedIn
ALLERUP TEKNIK AS - A member of the ACO Group
ALLERUP TEKNIK AS member of ACO Group

Komponenter

Industrielle komponenter - Outsourcing af produktion via ALLERUP TEKNIK AS

Store økonomiske besparelser på lønsummen er nøgleord, som vore kunder kan nikke genkendende til, når det drejer sig om outsourcing af produktionen via ALLERUP TEKNIK AS. Vi har igennem mange år haft samhandel med seriøse leverandører på det asiatiske marked, hvilket har givet os et indgående kendskab til dette lukrative og samtidig meget komplekse marked. Det drager vore kunder i dag store fordele af.

ALLERUP TEKNIK AS forestår produktion af industrielle komponenter som både halvfabrikata og færdigvarer, og der er stort set ikke den industri, vi ikke kan levere til. For at sikre den rette kvalitet og styring af leverancerne, har vi indgået en joint venture-aftale med én af vore meget kompetente samarbejdspartnere i Kina. Vi optimerer løbende på processerne, og har konstant fokus på produktionsenhederne. Vores viden omkring det asiatiske marked kommer vores kunder til gode, så grundlaget for en god forretning er absolut til stede.